„Vilkės“ golfo klubo atvirasis čempionatas 2018

„Vilkės“ golfo klubo atvirojo čempionato 2018 REZULTATAI.
„Vilkės“ golfo klubo atvirojo čempionato 2018 starto laikus rasite čia.
„Vilkės“ golfo klubo atvirojo čempionato 2018 nuostatai.

Koreguotos kategorijos:

I ≤ 36,0 HCP, vyrai, bendrasis (angl. gross score);
II ≤ 36,0 HCP, moterys, bendrasis (angl. gross score);
III ≤ 13,0 HCP, vyrai, grynasis (angl. net score);
IV 13,1–20,0 HCP, vyrai, grynasis (angl. net score);
V ≤ 24,0 HCP, moterys, grynasis (angl. net score);
VI 20,1–36,0 HCP, vyrai ir moterys, steiblfordo taškų sistema (angl. stableford).